1. Polls

Wat weet je over belasting? Wat vind je van aangifte inkomstenbelasting doen? Geef je mening en check wat jij en je klasgenoten vinden.